Products

Bottom plugs NS 2573

Korek denny NS 2573
Korek denny NS 2573

Bottom plugs NS 2573

Product code Material Name D1 D2 Description Weight (kg)
300 42001 Steel / A4 Bottom plug NS 2573 M42x2 128 Nest - square 3,0
300 42002 Steel / A4 Bottom plug NS 2573 M42x2 128 Nest- hexagon 3,0
300 42011 AL / A4 Bottom plug NS 2573 M42x2 128 Nest - square 2,2
300 42012 AL / A4 Bottom plug NS 2573 M42x2 128 Nest - hexagon 2,2
300 72001 Steel / A4 Bottom plug NS 2573 M72x2 165 Nest - square 5,5
300 72002 Steel / A4 Bottom plug NS 2573 M72x2 165 Nest - hexagon 5,5

PL